Drukuj

Relacja warsztaty dla dolnośląskich LGD 04.12.18 - Wrocław UMWD

W dniu 4.12.2018 r. przy ul. Dobryńskiej w sali UMWD odbyły się warsztaty dla lokalnych grupa działania z obszaru Dolnego Śląska dotyczące aktualnej sytuacji wdrażania lokalnych startegii rozwoju i tzw."kamienia milowego" (tj. wskaźników i kwot zaplanowanych na okres do końca 2018 r.) oraz planowanych zmian w liczeniu wykonania wskaźników i kwot wynikających ze strategii. Opóźnienia we wdrażaniu działania 19.2 powodują zagrożenie nie wykonania wskaźników niektórych grup dolnosląskich. LGD Partnerstwo Ducha Gór nie ma zagrożenia wykonania wskaźników i kwot, jest również szansa na otrzymanie dodatkowych środków, zgodnie z umową ramową. Jednak czy i na ile będzie to możliwe wiadomo będzie dopiero po zakończeniu roku 2018 r. Na skalę kraju będzie widoczne ile środków będzie możliwe do przyznania grupom mającym wysokie wykonanie planu finansowego wynikajacego z LSR.

Czekamy zatem cierpliwie i będziemy informować naszych mieszkańców na bieżąco o sytuacji.

Ponadto przedstawiono planowane zmiany w umowie ramowej LGD oraz korzystniejsze przeliczenie wskaźników dla LGD, które jest wynikiem zrozumienia przez Ministerstow Rolnictwa sytaucji w jakiej znalazały się niektóre lokalne grupy.