Drukuj

RELACJA 12.12.2018 SPOTKANIE ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA

Na spotkaniu w Podgórzynie w Centrum Aktywności społecznej zebrali się producenci żywności, rolnicy, ekolodzy oraz przedstawiciele lokalnych działalności zainteresowanych rozwojem lokalnej i zdrowej żywności. Podczas spotkania p. Paweł Paszkowski, przedstawiciel spółki DOZEDO sp. z o.o zajmującej się wdrażaniem założeń programu „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia”, przedstawił założenia, filozofię programu, warunki przystapienia do programu,  uzyskania certyfikacji m.in. badania produktów. Przedstawiono również plany wprowadzania na rynek niszowej, małej produkcji produktów rolniczych, kiszonek i przetworów, dyskutowano o szansach i ograniczeniach tego rodzaju przedsięwzięć. Dyskutowano również o relacji tej certyfikacji z Karkonoską Marką Lokalną, certyfikacją ekologiczną.

Można było bezpośrednio uzyskać informacje od przedstawiciela, porozmawiać o pomysłach, uzyskać informacje o mozliwości na ten moment praktycznie bezkosztowego perzystąpienia do programu, przy założeniu, że produkt spełnia warunki i przejdzie badania wykonywane przez Uniwersytet Przyrodniczy. Koszty certyfikacji będzie ponosić Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Koncepcja „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” wpisuje się nie tylko w ekologiczne trendy światowe, ale może być ważnym wkładem w ekologiczne i przyszłościowe działania na rzecz ograniczania zmian klimatu na Dolnym Śląsku.

 Spółka została powołana przez UMWD oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu do prowadzenia spraw i projektów dot. programu. Na spotkaniu będzie mozna uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zasad, warunków i kryteriów certyfikacji oraz możliwości sfinansowania badań produktu do certyfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

To program realizowany na bazie porozumienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. UPWr jest tu inicjatorem, liderem, a także partnerem przedsięwzięć gospodarczych w regionie w zakresie szeroko pojętego BIO-biznesu, dotyczącego m.in. wyspecjalizowanej produkcji żywności prozdrowotnej.

Składamy podziękowania Gminie Podgórzyn za udostępnienie bezpłatnie CAS na cele edukacyjne!