16.03-30.03.2017 - Konsultacje Społeczne

Zapraszamy do konsultacji społecznych w dokumentacji opracowanej przez LGD

Proponowane zmiany mają charakter dookreslający niejasne sformułowania oraz uzuepełniajacy miejsca niedostaecznie wyjaśnione w poprzedniej wersji. Nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące punktacji oraz żadne zmiany znacząco wlywające na brzmienie kryteriów, mające wpływ na ostateczną ocenę. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone z myślą o poprawie precyzyjności oceny wniosków.

Termin nadsyłania Kart Konsultacyjnych: 30. marca 2017 r., godz. 15.00. Karty można przesłać na adres: sekretariat@duchgor.org lub złożyć osobiście w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 maja 25.

KARTA KONSULTACYJNA

KONSULTOWANE DOKUMENTY:

Regulamin Rady (pobierz)

Kryteria konkursy własne (pobierz)

Zał. nr 1 Lista Kryteriów Oceny Wstępnej (pobierz)

Zał. nr 3 Lista Kryteriów Lokalnych(pobierz)

Zał. nr 4 Arkusz weryfikacji wstępnej wniosku (pobierz)

Zał. nr 7 Karta Oceny Wzór Inwestycje (pobierz)

Zał. nr 8 Karta Oceny Wzór Starty (pobierz)

Zał. nr 9 Karta Oceny Wzór Rozwój (pobierz)

Zał. nr 10 Karta Oceny Wzór Promocja (pobierz)

_______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Anna Gomułka
Udostępnił: Anna Gomułka
Opublikowano: 2017-03-16 14:50:00
Zmodyfikowano: