Udział LGD w II edycji BIZnES Class

 

Miło nam poinformować, iż LGD Partnerstwo Ducha Gór jako podmiot ekonomii społecznej  z inicjatywą Skarbiec Ducha Gór został zakwalifikowany do II edycji Akademii BIZnES Class. Zostaliśmy zakwalifikowani jako podmiot, który wymaga kompleksowego wsparcia zarówno mentorów  biznesu, jak i mentorów designu. Inni zakwalifikowani w tej kategorii to : Sensor - grupa nieformalna, a nie długo spółdzielnia socjalna z Wrocławia, Stowarzyszenie Dolnośląskie Forum Warsztatów Terapi Zajęciowej z Wrocławia, 7 niebo - spółka non profit z Wałbrzycha, Fundacja Teatr Avatar z Legnicy, Fundacja Jagniątków z Jeleniej Góry, Miserart z Wrocławia. Akademia jest prowadzona przez profesjonalnie przygotowane i zaangażowane osoby. Wierzymy, iż udział w tym projekcie może otworzyć nowe ścieżki rozwoju dla LGD Partnerstwo Ducha Gór.