Granty 2019 SPOTKANIA GRUP ROBOCZYCH - CAS POGÓRZE, UL. ŻOŁNIERSKA 13, PODGÓRZYN

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na spotkania dotyczące przygotowania projektów grantowych.


TERMINY SPOTKAŃ:

05.02.2019 r. - 13.00 - 15.00 Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór

(prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do 01.02.2019   r.)

12.02.2019 r. - 13.00 - 15.00 Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu 

(prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do 08.02.2019 r.)

19.02.2019 r. - 13.00 - 15.00 Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego

(prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do 15.02.2019 r.)

MIEJSCE SPOTKAŃ:

Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn

Spotkania grupy roboczej będą dotyczyły trzech projektów grantowych: 

Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór

- Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego

- Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: sekretariat@duchgor.org
tel. 75 644 21 65