Pomóżcie wybudować w Zachełmiu centrum kultury

 

Zachęcamy do wsparcia inicjatywy Centrum Dziedzictwa i Aktywności Twórczej tworzonej przez Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie, wspieranej ze środków LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach LSR 2014-2020.

Centrum Dziedzictwa i Aktywności Twórczej - dawna remiza z początków XX w., którą wydzierżawiono od straży pożarnej i która obecnie jest w remoncie.

Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie podpisało w kwietniu 2018 r umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie projektu remontu remizy.

Dotacja miała pokryć 100 proc. kosztów uruchomienia projektu, tymczasem wzrosły ceny usług budowlanych, dlatego dodatkowe koszty Stowarzyszenie musi pokryć samodzielnie.

Potrzebne jest 30 tysięcy złotych, które zostaną wydane na prace budowlane oraz zakup wyposażenia. 

Brakuje na ten cel pieniędzy, dlatego wspieramy i zachęcamy do wsparcia!

Więcej na stronie : www.polskapotrafi.pl