Zmiana procedur i kryteriów do grantów 1.2

AKCEPTACJA ZMIANY DOKUMENTACJI DO GRANTÓW

Informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w  dniu 28.01.2019 r przesłał akceptację skorygowanej dokumentacji odnośnie:

- Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR 2014-2020 LGD Partnerstwo Ducha Gór operacji realizowanych w ramach projektu grantowego, stanowiacego załącznik nr 8 do umowy nr 00009-6933-UM0110018/15

- Kryteriów oceny operacji w ramach projektów grantowych wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów stanowiących załącznik nr 9 do umowy w/w.

Wszelkie dokumenty można pobrać z zakładki : Dla NGO - do pobrania - projekty grantowe - procedury i kryteria granty 2019