30.01.2019 r. Partnerstwo Ducha Gór na ewaluacji

W dniu 30.01.2019 r. w godz. 9-14.00 w Lubawce LGD Kwiat Lnu zrealizowało warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej, na który do uczestnictwa zaproszono przedstawiciela LGD Partnerstwo Ducha Gór. Reprezentowała LGD Prezes Zarządu Dorota Goetz.

Uczestnictwo przedstawicieli innych LGD jest zgodne z zaleceniami i Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach wymiany przedstawicielka LGD Kwiat Lnu - Prezes Zarządu Bożena Pełdiak wzięła udział w warsztacie refleksyjnym LGD Partnerstwo Ducha Gór w dniu 31.01.2019 r.