31.01.2019 Warsztat refleksyjny Partnerstwa Ducha Gór

 

W dniu 31.01.2019 r w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbył się warsztat refleksyjny dotyczący ewaluacji wewnętrznej LGD Partnerstwo Ducha Gór. Uczestniczyli w nim członkowie LGD: przedstawiciele Zarządu i Rady, pracownicy biura, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, prezes Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu oraz Pan Mariusz Wachowicz z firmy Omikron z Warszawy.

Zgodnie z wytycznymi 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na początku każdego roku Lokalne Grupy Działania są zobowiązane do przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego.

Na spotkaniu omawiane były dane z 2018 roku:

- udzielane doradztwa,

- postęp finansowy i rzeczowy,

- postęp realizacji wskaźników LSR,

- przeprowadzone konkursy w ramach PROW 2014-2020,

- podsumowanie szkoleń, grup roboczych i wyjazdów promujących działalność LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Rada Stowarzyszenia przeanalizowała przy pomocy Pana Mariusza Wachowicza z firmy Omikron, doświadczenia w ocenianiu wniosków w ubiegłym roku. Ponadto wszelakie wnioski wyciągnięte z dyskusji z warsztatu są dla LGD Partnerstwo Ducha Gór cennymi wskazówkami na nowy 2019 rok. Uczestniczącym w warsztacie serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok do kolejnego podsumowania.