28.02.2019 Podgórzyn - Grupa robocza granty - z zakresu księgowości i rozliczeń grantów godz. 10-14.00

 Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane naborami w ramach grantów na szkolenie,

które odbędzie się 28 lutego 2019 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Poprowadzi je Pani Sylwia Koperek z firmy K&K Group.

Tematyka szkolenia obejmie :

1. Status organizacji oraz możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej.

2. Podstawowe obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowej wobec instytucji np. Urząd Skarbowy, ZUS, inne

3. Rozliczanie grantu, koszty kwalifikowane, zasady, treść i opis faktury.