Relacja ze szkolenia 21-22.02.19 ze spotkania z UMWD i zabezpieczeń w grantach

 21 i 22 lutego 2019 roku Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD przeprowadziła szkolenie z zabezpieczeń w grantach, w tym z weksli oraz z umów cywilnoprawnych dla Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska.

W pierwszym dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego podsumowujace i wskazujace nowe kierunki współpracy na linii LGD - UMWD.

Prowadzącym szkolenie w zakresie weksli i umów: Paweł Rodak.

Szkolenie odbyło się w Chacie Karczowiska  na terenie LGD "Wrzosowa Kraina". 

Wszyscy pracownicy LGD Partnerstwo Ducha Gór podnosili swoje kwalifikacje i wiedzę z ww. zakresów.

Wypracowano również ustalenia i rekomendacje dotyczące kolejnych spotkań z UMWD oraz tematów szkoleń.

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom LGD, pracownikom LGD oraz licznej reprezentacji UMWD.