01.03.2019 r. startuje DolnośląSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW. Program skierowany do MŁODYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z DOLNEGO ŚLĄSKA

 PLAKAT

INFORMACJE O PROGRAMIE
NAZWA PROGRAMU: Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw
CELE PROGRAMU: wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań
adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Program ma za zadanie
wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji
społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych
organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.
JAKIE DZIAŁANIA SĄ FINANSOWANE: działania z dowolnej ze sfer pożytku
publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i
upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji
wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego)
DATY NABORÓW W 2019 I OKRES REALIZACJI DZIAŁAŃ: 1.03.2019-16.03.2019 /
realizacja: 23.04-23.07.2018
WYSOKOŚĆ DOTACJI: mikrodotacje/środki na wsparcie realizacji lokalnych
przedsięwzięć do 5000 zł
DLA KOGO: młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i
samopomocowe z województwa dolnośląskiego
KONTAKT: maile: dfmi@maleinicjatywy.pl / dfmi@sektor3.wroclaw.pl /
maleinicjatywy@tratwa.org telefony: 699 858 391 (DFOP) / 733 444 172 (UMBRELLA) / 798 631 005
(TRATWA)

STRONA WWW: www.maleinicjatywy.pl [1]
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: www.facebook.com/maleinicjatywy

OPERATORZY: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum ds.
Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa", Fundacja Wspierania Organizacji
Pozarządowych "Umbrella"

---
Marta Michałowska
koordynator Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw
538 443 838

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Kołłątaja 31/1-2
50-004 Wrocław
Tel: 699 858 391 (pn-pt/9.00-15.00)

www.maleinicjatywy.pl
www.facebook.com/maleinicjatywy [2]
www.dfop.org.pl [3]
www.facebook.com/dfop.org [4]