01.03.2019 r. Biuro LGD dostępne w określonych godzinach

 W dniu 1 marca 2019 roku pracownicy Biura LGD Partnerstwo Ducha Gór przebywają na spotkaniu grupy roboczej do grantu " Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór". Spotkanie odbędzie się w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13, w godzinach od 10.00 do 12.00. 

Godziny pracy biura LGD w tym dniu : 08.00-09.00 oraz 13.00-16.00