Relacja z grup roboczych luty-marzec 2019 r. dotyczących grantów

W okresie luty-marzec 2019 r. odbyło się 5 spotkań grup roboczych dotyczących projektów grantowych. Spotkania odbyły się w CAS w Podgórzynie.

1) 05.02.2019 r. - Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór

2) 12.02.2019 r. - Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

3) 19.02.2019 r. - Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego.

4) 28.02.2019 r. - Rozliczanie grantów, w tym księgowość ngo.

5) 01.03.2019 r. - Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór - drugie spotkanie

Na spotkaniach omawiano warunki i kryteria dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w ramach grantów, zasad realizacji i rozliczania grantów, równiez w kontekście prowadzenia prawidłowo księgowości w organizacji pozarządowej, jej zobowiązań wobec instytucji publicznych,

We wszystkich spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów gmin partnerskich.