Raport z badania na temat systemu stypendialnego w Polsce - Fundacja Dobra Sieć i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

 

 

Fundacja Dobra Sieć od kwietnia do grudnia 2018 roku , na zlecenie i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowała badanie na temat systemu stypendialnego w Polsce.

Wnioski przedstawione w raporcie dotyczą dwóch analizowanych obszarów: krajowych programów stypendialnych oraz (auto)ewaluacji wybranych programów stypendialnych w Polsce.

Rezultaty dotyczą liczby i rodzaju instytucji stypendialnych, rodzajów przyznawanych stypendiów, ich zasięgu terytorialnego, profilu grup docelowych programów stypendialnych oraz oceny standardów realizacji tego rodzaju inicjatyw wśród wybranych polskich organizatorów. Na podstawie analizy danych zastanych wyróżniono 374 instytucje realizujące 494 programy stypendiów krajowych.

System stypendiów w Polsce to dynamiczny obszar, wspierających różne grupy społeczne. Organizatorzy programów stypendialnych stawiają sobie za cel wyrównywanie szans, promowanie talentów, wsparcie rozwoju, pomoc materialną. Inicjatywy stypendialne skierowane są do dzieci, młodzieży, absolwentów oraz naukowców, a także osób utalentowanych artystycznie, naukowo i sportowo.

Aby ambitne cele towarzyszące tworzeniu i realizacji programów stypendialnych mogły być spełniane, potrzebna jest pogłębiona analiza istniejących już inicjatyw.

Dlatego przedstawiono nowy raport Fundacji Dobra Sieć.

Zachęcamy do lektury raportu.

Notatka prasowa - raport z badań