Drukuj

Sprostowanie do naborów wniosków o powierzenie grantów

 

 

SPROSTOWANIE

- dotyczy naborów wniosków o powierzenie grantów

Informujemy, że w formularzu Wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór stanowiącym załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków o powierzenie grantów:

w poz. 2.3 Pozostały limit pomocy (strona 4 wniosku), zawarto błędną instrukcję odnośnie sposobu wyliczenia pozostałego limitu pomocy.

Prawidłowe brzmienie instrukcji:

2.3 Pozostały limit pomocy Od kwoty z poz. 2.2 należy odjąć wnioskowaną kwotę pomocy z poz. 2.5