26.03.2019 r.- Konferencja "Zrównoważony ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich na pograniczu polsko-czeskim"

 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego PROW na lata 2014-2020 realizować będzie razem z LGD Stowarzyszenie Kwiat Lnu i LGD Tanvaldsko operację pt. : „Zrównoważony ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich na pograniczu polsko-czeskim”.

26 marca 2019 roku u czeskiego partnera w  Centrum Sylvatica w Jiřetínie pod Bukovou o godzinie 10.00 odbędzie się konferencja rozpoczynajaca projekt pn. „Zrównoważony ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich na pograniczu polsko-czeskim”.  Wezmą w niej udział  dotychczasowi przedstawiciele punktów "Przewodnika za ladą" oraz nowe podmioty zainteresowane udziałem w projekcie.