LGD naspotkaniu w ARIMR Z KGW

 

Na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.
Z chwilą wpisu do tego rejestru, koło nabywa osobowość prawną i może korzystać z różnych form pomocy finansowych ze środków publicznych.
Jedną z nich jest dotacja z ARiMR. Jednakże koła są zainteresowane również innymi formami pomocy z innych instytucji dlatego też, w dniu 02 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 udostępniono siedzibę w Jelenie Górze ul. Morcinka 33 A i zorganizowano spotkanie z przedstawicielami kół z naszego powiatu. Na spotkaniu będą przybliżone możliwości skorzystania z pomocy finansowej oferowanej przez takie  instytucje jak LGD Partnerstwo Ducha Gór dla kół gospodyń wiejskich.

Na spotkanie w roli prelegentów zaproszone sa również poniższe instytucje:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze (www.funduszeeuropejskir.gov.pl<http://www.funduszeeuropejskir.gov.pl>)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie (www.lgdpartnerstwoizerskie.pl<http://www.lgdpartnerstwoizerskie.pl>)