Spotkanie projekt współpracy

 

2 kwietnia w godzinach od 13.00-15.00 w siedzibie LGD Partnerstwo Ducha Gór , ul. Konstytucji 3 Maja 25 w Karpaczu odbedzie się spotkanie przedstawicieli gmin oraz LGD w sprawie treści materiałów promocyjnych regionu realizowanych w ramach projektu współpracy "Zrównowazony ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich na pograniczu polsko-czeskim, realizowanym przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach międzynarodowego projektu współpracy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.