11-12.04.2019 r. “networX Inspiring Rural Europe” Bruksela

Przedstawiciel LGD Partnerstwo Ducha Gór weźmie udział w konferencji z okazji 10-lecia działalności Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(ENRD, kóra organizuje konferencję sieciującą pt. NetworX – Inspiring Rural Europe, która odbędzie się w dniach 11- 12 kwietnia 2019 r. w Brukseli.
Jednostka Centralna KSOW będzie uczestniczyć w tym wydarzeniu i zaprezentuje dokonania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ostatnich latach.

Konferencja ma na celu pokazanie wartości tworzenia sieci dla rozwoju obszarów wiejskich, zaprezentowanie efektów sieciowania w Europie w ostatnich
dziesięciu latach i proaktywne spojrzenie na przyszłość. Interaktywny format wydarzenia (m.in. warsztaty, targi) zapewni mnóstwo miejsca i czasu na nieformalne dyskusje,
inspirujące rozmowy i wymianę doświadczeń, potwierdzając wartość relacji międzyludzkich i kontaktów osobistych w cyfrowym świecie.