Drukuj

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W LGD DS. ROZLICZEŃ WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Górogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór na stanowisku: ds. rozliczeń wniosków. Termin składania aplikacji elektronicznej: 23.05.2019 r.

Zakres obowiązków:

Wymagania konieczne (wiedza, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe):

Wymagania pożądane – wiedza, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Nabór odbywa się w 3 etapach:

I. Przesłanie w terminie CV drogą elektroniczną w terminie do dnia 02.05.2019 r. do 23.05.2018 r. na adres: sekretariat@duchgor.org lub d.goetz@duchgor.org 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji przez LGD Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)"

Na tym etapie następuje weryfikacja zapisów CV pod kątem spełniania przez kandydata/-tki warunków koniecznych dot. wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, wynikających z ogłoszenia

II. Zaproszenie kandydatów/-tki spełniających wymagania konieczne wynikające z CV do składania pełnej aplikacji tj. CV wraz z kopiami dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia, szkolenia, doświadczenie zawodowe itp… najpóźniej do dnia 25.05.2019 r.

Na tym etapie konieczne jest dostarczenie dokumentów (jw.) osobiście do biura LGD, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz wraz z oryginałami do wglądu.

III. Zaproszenie kandydatów/-tki spełniających wymagania konieczne do zdania egzaminu wiedzy w zakresie PROW 2014-2020 oraz funkcjonowania LGD w dniu 27.05.2019 r.

Informujemy, że kandydaci/-tki nie spełniający warunków koniecznych, których nie mogą potwierdzić stosownymi dokumentami np. dyplom ukończenia studiów i otrzymania tytułu - zostaną odrzuceni.

Do II etapu skontaktujemy się tylko z kandydatami/-tkami spełniającymi wymagania konieczne dot. wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Do III etapu skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi wymagania konieczne, które dostarczyły dokumenty potwierdzające ich spełnienie.

Przewidywany termin zatrudnienia: od 01.06.2019 r. lub poźniej w zależności od sytuacji zawodowej i prawnej kandydata/-tki.

Dane kontaktowe LGD Partnerstwo Ducha Gór:

ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz

mail: sekretariat@duchgor.org

tel. 75 644 21 65

godz. pracy biura: 8.00-16.00