Konsultacje LSR wersja 1.6 - bonus


Szanowni Państwo, zapraszamy do konsulatcji zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju wersja 1.6 w zakresie przeznaczenia środków w wysokości 11% kwoty LSR na działania 19.2 tj. 770.000 zł z przeznaczeniem na przedsiębiorczość. Uwagi można składać do dnia 12.06.2019 r. do godz. 12.00, ze względu na odbywanie się Walnego Zebrania w dniu 12.06.2019 r. na którym zostanie podjęta uchwała o przyjęciu wersji dokumentu LSR 1.6.
Wersja 1.6 LSR oraz formularz konsultacji dostępny jest w zakładce Konsultacje LSR 1.6