Wyniki naborów na granty PROW: 1-3/2019/G

Informujemy, że LGD Partnerstwo Ducha Gór opublikowało wyniki naboru wniosków na powierzenie grantów nr 1/2019/G (Festiwal Ducha Gór), 2/2019/G (wzmocnienie kapitału społecznosci), 3/2019/G (tożsamości i dziedzictwo) z posiedzenia Rady LGD oceniającej wnioski, która odbyła się dnia 04.06.2019 r.

 

 

 Wyniki 1/2019/G

Wyniki 2/2019/G

Wyniki 3/2019/G

_____________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano: 11.06.2019  | 
Zmodyfikowano: