Projekt LGD Krasnystaw Plus

Szanowni Państwo!
Informujemy, że projekt Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Krasnystaw Plus” na realizację operacji
pn. ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Plan operacyjny na lata 2018 – 2019
stworzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD ,,Krajna Złotowska”,
LGD ,, Partnerstwo Ducha Gór”, Stowarzyszeniem LGD ,, Między Wisłą a Kampinosem” w konkursie nr 3/2019, Działanie 4 KSOW uzyskał aprobatę komisji oceniającej zajmując pierwsze miejsce.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2019 r. i kończy się
w dniu 31 października 2019 r.
Łączna kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 72 990,04 zł

Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Partnerem KSOW reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus” Dorotę Sawę a Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie reprezentowanym przez Dyrektora CDR Jacka Węsierskiego odbyło się 14 czerwca 2019 roku w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obecności podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Wiceminister złożył gratulacje wszystkim Partnerom KSOW za wysokiej jakości projekty zaznaczając, że projekty te stanowią istotny element w wspieraniu rozwoju polskiej wsi, podkreślając również fakt, że wyzwania, które podejmują partnerzy w ramach swoich projektów, realizują Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.
Stowarzyszenie LGD ,,Krasnystaw Plus” dziękuje wszystkim Współpartnerom projektu za merytoryczne wsparcie.
Wkrótce przedstawimy szczegóły dotyczące rekrutacji na formy realizacji operacji.
Zachęcamy wszystkich Partnerów KSOW do śledzenia strony internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – http://ksow.pl/ , strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo, oraz strony internetowej Partnera KSOW www.lgdkrasnystaw.pl na których zamieszczane będą komunikaty o przebiegu realizacji operacji.
Tych, którzy nie są partnerami KSOW, zachęcamy do zarejestrowania się w bazie partnerów KSOW na portalu http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

lgd krasnystaw ksow marka lokalna v2 stopka Średni