Badanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo,

Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespół badawczy EGO prowadziło badanie pt. „Określenie optymalnego modelu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywie finansowej oraz ocena jakości i efektywności ich funkcjonowania”. Celem badania jest diagnoza i ocena modeli działania LGD i realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju. 

Jednym z elementów badania było zebranie opinii i ocen członków Lokalnych Grup Działania dotyczących bieżącego funkcjonowania LGD i potrzeb dotyczących przyszłego wsparcia działań LGD. Pomoże to wypracować propozycje zmian i usprawnień dla działalności LGD po 2020 roku.

Wszelkie dane zbierane przez firmę są poufne, a opinie będą analizowane tylko w zbiorczych zestawieniach. 

Dostęp do ankiety został rozesłany do członków LGD. Badaniu podlega również zarząd LGD,w  tym zakresie ankieta została wypełniona. 

Prezes Zarządu LGD

Partnerstwo Ducha Gór

Dorota Goetz