Granty dla organizacji pozarządowych!

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do składania wniosków na granty dla organizacji pozarządowych.

Ogłoszono 5 konkursów w zakresie: edukacji, dziedzictwa kulturowego, wydarzeń Festiwalu Ducha Gór, promocji regionu oraz niekomercyjnych inwestycji. Granty od 20-50 tys. zł/ 1 grant.

Ogłoszono nowe nabory do 2 grantów:

7/2019/G - Inwestycje w infrastrukturę turystyczną , rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Pula środków 300.000 zł, minimum 7 grantów, maksimum po 42.857,15 zł/1 grant.

8/2019/G-  Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór.

Pula środków 300.000 zł, minimum 6 grantów, maksimum po 50.000 zł/1 grant.

Ponadto zostały ogłoszone nabory uzupełniające do 3 grantów;

4/2019 Włączenie społeczne poprzez realizacje Festiwalu Ducha Gór.

Pula środków 180.000 zł, minimum 6 grantów, maksimum po 30.000 zł/1 grant.

5/2019 Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Pula środków 80.000 zł, minimum 4 granty, maksimum po 20.000 zł/1 grant.

6/2019 Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Pula środków 140.000 zł, minimum 7 grantów, maksimum po 20.000 zł/1 grant.

Ważne informacje: 

1. Organizacja pozarządowa nie może prowadzić działalności gospodarczej lub posiadać oddział, jednostkę, która nie prowadzi dz. gospodarczej, wnioskująca o grant.

2. Imprezy, wydarzenia - mogą być tylko nowe, niemożliwe jest dofiannsowanie istniejących już wydarzeń.

3. Spotkania w sprawie grantów: 30 lipca 2019r. godz. 14: 00 - w CAS w Podgórzynie ul. Żołnierska 13A ( potwierdzenie przybycia do 26.07.2019)

lub 13 sierpnia 2019r. godzina 14:00 - w GOK w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 29  ( potwierdzenie przybycia do 09.08.2019r.)

 (link do ogłoszeń)