Szkolenia Dolnośląska Zielona Dolina (2)

 loga 06 2019

 

NABÓR UCZESTNIKÓW OTWARTY!!!!

 

Rozpoczynamy zapisy na szkolenie realizowane w dwóch blokach tematycznych:
1. Podstawowe zasady wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości z uwzględnieniem specyfiki produkcji regionalnej (podstawy GAP, GMP, GHP, HACCP); najważniejsze otocznie prawne dla produkcji rolnej i lokalnego przetwórstwa żywności (RHD, MOL, itp.),
2. Założenia Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” i jego wsparcia dla rozwoju oferty dolnośląskiej żywności wysokiej jakości; wymagania systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”; przygotowanie producentów rolnych i zakładów przetwórczych do spełnienia w praktyce wymagań systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

Mamy dla Was cztery terminy w dwóch lokalizacjach:

• 11.09.2019 – Lubawka
• 12.09.2019 – Lubawka
• 24.09.2019 – Podgórzyn
• 25.09.2019 – Podgórzyn

Dzięki dofinansowaniu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, szkolenie jest bezpłatne!

 Po ukończonym szkoleniu, zainteresowani hodowcy, producenci rolni, przetwórcy będą mogli poddać procesowy certyfikacji swoje produkty i uzyskać Certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

Dla pierwszych 10 podmiotów, którzy zgłoszą swoje produkty do certyfikacji, audyt certyfikacyjny przeprowadzimy bezpłatnie!

 Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie na adres biuro@dzddozedo.pl w terminie do 6 września 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszeń!!

 Program (pobierz)

 Karta zgłoszenia (pobierz)


Zapraszamy,