Wyjazd studyjny na obszar Kampinosu

Zapraszamy na wyjazd studyjny w ramach operacji

,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus”

wraz z partnerami Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Krajna Złotowska”, Lokalną Grupą Działania ,,Partnerstwo Ducha Gór”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza do udziału w operacji pn.: ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Cel operacji: ,,Wzmocnienie współpracy w obszarze działań Lokalnych Grup Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez stworzenie innowacyjnej platformy współpracy-partnerstwa w zakresie sieciowania Marki Lokalnej”.

Wyjazd Studyjny

Wizyta partnerska na obszar Stowarzyszenia LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem”

woj. mazowieckie

09 – 11 października 2019 r.

Zapraszamy osoby z województwa lubelskiego z obszaru działania Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus”,

z województwa wielkopolskiego z obszaru działania Stowarzyszenia LGD ,,Krajna Złotowska”,

z województwa dolnośląskiego z obszaru działania LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór”

- wytwórców, lokalnych przedsiębiorców

- członków stowarzyszeń, KGW, lokalnych liderów

- przedstawicieli zarządów, biur, członków rad LGD

- koordynatorów gminnych, osoby z grup defaworyzowanych

- przedstawicieli sektora społecznego i publicznego zainteresowanych marką lokalną

na wizytę partnerską na obszar partnera goszczącego – Stowarzyszenia LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem”.

Informacje dotyczące udziału w operacji pod numerem telefonu:

LGD ,,Krasnystaw Plus”: + 48 82 576 70 49, kom. 506 371 309

LGD ,,Krajna Złotowska”: +48 67 263 33 98

LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór”: +48 75 644 21 65

LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem”: + 48 22 794 04 88

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazd (do pobrania)

Karta rekrutacyjna - zgłoszenie uczestnictwa (do pobrania)

Zaproszenie (do pobrania)

Informacje dostepne na stronach Partnerów :  www.lgdkrasnystaw.pl, www.krajnazlotowska.pl, www.duchgor.org, www.lgdkampinos.pl

Instytucja odpowiedzialna za treść informacji: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus”

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich