Posiedzenie Rady 17.10.2019

W dniu 17.10.2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady oceniającej LGD w sprawie oceny wniosków złożonych w 4-ech grantach. 

Ocena trwa.