Posiedzenie Rady 05. i 14.11.2019

W dniu 05.11.2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór dot. oceny wniosków naborów:

- 6/2019/G - projekty grantowe dot. dziedzictwa i tożsamości kulturowej

- 7/2019/G - projekty grantowe

- 8/2019 - podejmowanie działalnosci gospodarczej

- 10/2019 - podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grupy defaworyzowanej

 Ocena wniosków potrwa do 14.11.2019 r. 

W dniu 14.11.2019 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór. 

Podjęte zostały uchwały w sprawie wyboru operacji dot. podejmowania działalności gospodarczej w ramach konkursów: 8/2019 i 10/2019. Wyniki zostaną zawieszone wkrótce.