Wyniki naborów 8 i 10/2019 dz.gosp.

Ogłoszono wyniki 2 konkursów na podejmowanie działalnosci gospodarczej:

Wyniki naboru 8/2019

Wyniki naboru 10/2019 - dla osób z grup defaworyzowanych

Dokumenty konkursowe oraz wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska (UMWD) w dniu 18.11.2019 r. Od tego momentu stroną w dalszym postępowaniu jest UMWD.

W przypadku otrzymania wezwania do uzupełnień zapraszamy wnioskodawców do biura LGD Partnerstwo Dcuha Gór - udzielamy bezpłatnej pomocy w tym zakresie.

Dorota Goetz

Prezes Zarządu

LGD Partnerstwo Ducha Gór