11 I 18.12.2019 SPOTKANIE INFORMACYJNE- NABÓR 8/2019 I 10/2019

Zapraszamy wszystkie osoby, których wnioski zostały wybrane do przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalnosci gospodarczej na spotkanie poświecone omówieniu dalszych kroków, szczególnie w zakresie robót budowlanych oraz innych kwestii waznych dla czasu podpisania umów, realizacji i rozliczenia pomocy jak najszybcie, skutecznie i unikając zagrożeń.

Powyższe dotyczy wniosków złozonych w ramach naborów 8/2019 i 10/2019.

Proponujemy dwa terminy :

- 11 grudnia 2019 r. (środa)  w godzinach od 14:00-16:00 ( potwierdzenie udziału do 09.12.2019r.);

- 18 grudnia 2019r. ( środa) w godzinach od 14:00-16:00 (potwierdzenie udziału do 12.12.2019r.).

Spotkania odbędą się w siedzibie Biura LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 25.

WAŻNE : nie przewidujemy w tym zakresie indywidualnego doradztwa