16.12.19 dostęp do biura LGD ograniczony

 W dniu 16.12.2019 pracownicy biura uczestniczą w szkoleniu w z zakresu ewaluacji LSR w Ministerstwie  Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. 

Biuro dostępne od dnia 17.12.2019