Szkolenie z ewaluacji LSR 2014-2020

W dniu 16.12.2019 r. poracowncy LGD Partnerstwo Ducha Gór wzięli udział w szkoleniu z zakresu ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020, która odbędzie się przypuszczalnie w 2022 r.

Szkolenie było organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w budynku ministerstwa, w Warszawie.