Ruszyły nabory na granty

 W dniu 17.12.2019 zostały ogłoszone dwa konkursy na powierzenie grantów :

nr  9/2019/G - Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór;

nr 10/2019/G -Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór.

Nabór będzie trwał od 31.12.2019 do 16.01.2020r.

konkurs 9/2019/G - pobierz ogłoszenie

konkurs 10/2019/G - pobierz ogłoszenie