29.01.2020 r. LGD na Radzie Gminy Mysłakowice

W dniu 29.01.2020 r. o godz. 11.00 Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór przedstawiła aktualny stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020, finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedstawiono szczegółowe dane dot. projektów zrealizowanych, w trakcie realizacji oraz wybranych osób/podmiotów z obszaru gminy Mysłakowice. Mieszkańcy gminy Mysłakowice wykorzystali swoje możliwości: łączna kwota wykorzystana ze środków PROW 2014-2020 to ponad 1 mln złotych. Gratulujemy!