Posiedzenie Rady LGD - 23.01.2020r.

 W dniu 23.01.2020r. zebrała się Rada LGD Partnerstwo Ducha Gór. Posiedzenie poświęcone było ocenie wniosków złozonych w ramach konkursów na powierzenie grantów ogłoszonych dnia 17.12.2019r:

- 9/2019/G WŁĄCZENIE SPOŁECZNE POPRZEZ REALIZACJĘ FESTIWALU DUCHA GÓR;

- 10/2019/G - WSPÓLNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE CAŁEGO OBSZARU LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR POD WSPÓLNYM SZYLDEM – KRAINA DUCHA GÓR.

Rada omówiła poszczególne wnioski i podjęła uchwały dotyczące wyboru operacji.

Protokół i uchwały zamieszczono w zakładce  "Konkursy PROW 2014-20-> Ogłoszenia i wyniki"