LGD na Radzie Gminy Podgórzyn

W dniu 17.02.2020 r. o godz. 11.00 Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór przedstawiła aktualny stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020, finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedstawiono szczegółowe dane dot. projektów zrealizowanych, w trakcie realizacji oraz wybranych osób/podmiotów z obszaru gminy Podgórzyn. Mieszkańcy gminy wykorzystali swoje możliwości najlepiej ze wszystkich gmin partnerskich: łączna kwota wykorzystana ze środków PROW 2014-2020 to ponad 2 mln złotych. Gratulujemy!