Warsztat refleksyjny LGD

 W dniu 05.02.2020r. w Podgórzynie w Centrum Aktywności Społecznej "POGÓRZE" odbył się coroczny Warsztat Refleksyjny. Członkowie Zarządu i Rady LGD spotkali się w celu omówienia działań i efektów w 2019r.

Do udziału w Warsztacie zaproszono przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego oraz po jednym przedstawicielu gmin partnerskich i ościennych LGD. Prezes Zarządu LGD - Dorota Goetz omówiła realizację Planu Komunikacji oraz efekty konkursów ogłoszonych i zrealizowanych naborów w 2019r. Prezentacja obejmowała narastająca wszystkie działania z całego okresu programowania. Omawiane dane po wielokroć zaskakiwały. Dyskusja była dynamiczna. Prezes LGD "Kwiat Lnu" oraz Dyrektor Biura LGD" Partnerstwo Kaczawskie" - podzieliły się z nami swoimi doświadczeniami z minionego roku.

Członkinie Stowarzyszenia "POGÓRZE" okrasiły organizację warsztatu jak zwykle smakowicie przygotowanym poczęstunkiem.

Warsztat Refleksyjny podsumowujący 2019r. odbył się w atmosferze dyskusji merytorycznych podpartych rzetelnymi danymi z efektów pracy LGD .

Dziękujemy wszystkim za udział:))