Porozumienie Powiatowy Piknik Ekologiczny

26 lutego 2020 r. w sali Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie, podczas którego, zostały podpisane Porozumienia w sprawie wzajemnej współpracyw zakresie realizacji i promocji zadania pn. I Powiatowy Piknik Ekologiczny – MAM W SOBIE EKOGENY pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim,a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Leśnym Bankiem Genów Kostrzyca, Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Ducha Gór, Nadleśnictwem „Śnieżka”, Karkonoskim Park Narodowym.

Akcja będzie miała swoj finał 14 czerwca 2020 r. na terenie Nadleśnictwa „Śnieżka” w Miłkowie. Celem ma być aktywizacja głównie dzieci i młodzieży z powiatu Jeleniogórskiego w działania związane z edukacją ekologiczną oraz kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej aspektu ochrony środowiska.
Do tego czasu odbędzie się 5 konkursów:
- piosenki ekologicznej,
- „Powiat wolny od azbestu”,
- „Moda z recyklingu”,
- „Dbam o czyste powietrze w mojej okolicy”,
- „Na tropie nielegalnych wysypisk”,
oraz akcja „Elektrograty zamieniamy na kwiaty”. Regulaminy konkursów 27 lutego zostaną umieszone na stronie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, do pobrania wraz z kartami zgłoszeń.

Kolejno odbyło się spotkanie ze Starostą Jeleniogórskim oraz przedstawicielami lokalnych gmin, którzy podpisali aneks do porozumienia w zakresie wspólnej promocji turystycznej Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok.

Podczas spotkania Krzysztof Wiśniewski Starosta Jeleniogórski poinformował również, iż każdy kto zarejestruje samochód w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w otrzyma komplet naklejek na ramki pod tablice rejestracyjne "Mam w sobie ducha gór". To jeden z elementów promocji na którą postawiliśmy, a która zaczyna cieszyć się ogromnym zainteresowaniem. Konsekwentnie naszym celem jest zaangażowanie mieszkańców, którzy są najlepszym źródłem informacji o powiecie. Liczymy na naszych mieszkańców jako ambasadorów Powiatu Jeleniogórskiego. Ramki mogą odebrać wszyscy, nie tylko ci, którzy rejestrują auta, ale także każdy, kto chciałby promować nasz powiat w ten sposób. Ramki są bezpłatne i czekają w Wydziale Komunikacji.

info za: https://www.facebook.com/powiat.jeleniogorski99/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDdsFTH7gH8rnuStbY-E3FTVJxjCIDeG20pBgCb36HS2z11sL7S6WkoQPj58ROVv3qZgTY992WVw5lm