Zdalne biuro LGD

Szanowni Państwo,

z uwagi na coraz bardziej dynamicznie rosnące zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem w naszym województwie informujemy, że od dnia 17.03. 2020 r. do odwołania wprowadza się zdalną pracę pracowników i biura LGD Partnerstwo Ducha Gór, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), na podstawie informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.03.2020 r. 

Obecnie LGD Partnerstwo Duch Gór nie prowadzi naborów, konkursów, a tym samym doradztwa, oceny wniosków ani szkoleń. Nie oznacza to, że nie pracujemy, ale zmieniamy sposób funkcjonowania, bez uszczerbku dla prowadzonych spraw. 

Zapraszamy tylko i wyłacznie do kontaktu:

- telefonicznego 75 6442165

- mailowego: sekretariat@duchgor.org 

- drogą poczty tradycyjnej

- poprzez komunikatory ustalone z interesantem 

w godzinach pracy biura 8.00-16.00.

Konsultacje i doradztwo będzie świadczone tylko w sposób wskazany w komunikacie.

W przypadku konieczności potwierdzenia dokumentów "za zgodność z oryginałem" prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia zasadności tego działania i ustalenia potencjalnego terminu. Tylko jeżeli jest to absolutnie niezbędne i zostanie ustalone z praciwnikiem biura LGD.

Takie działanie ogranicza zagrożenie zakażenia, liczymy na Państwa zrozumienie.

W przypadku wprowadzania na poziomie krajowym innych ograniczeń czy nakazów będziemy informować o dalszym przyjętym sposobie funkcjonowania biura LGD.

W imieniu Zarządu
Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór
Dorota Goetz