Tarcza 1.0 - informacje dla przedsiębiorców

 

Jakie ulgi i ochrona dla przedsiebiorców

 

Pytanie tylko czy to działania wystarczające? Wielu ekspertów uważa, że to zbyt mało, a odraczanie płatności ZUS, podatków i innych danin nie zmieni sytuacji firm i pracowników.

O kolejnych krokach będziemy informować, szczególnie naszych wnioskodawców oraz przedsiebiorców, których działalnosc była/jest dofinansowana z PROW 2014-2020. Obecnie czekamy na wejscie w życie przepisów tarczy antykryzysowej w przepisach ogólnych oraz ewentualne implementowanie ich do programów UE, w tym PROW 2014-2020.