Webinaria granty PROW 2014-2020

 Webinaria granty PROW

  • 26.05.2020 r. (wtorek) w godz. 14.00 – 16.00 (wejścia od 13.30) - grant dot. niekomercyjnej infrastruktury
  • 27.05 2020 r. (środa) w godz. 14.00 – 16.00 (wejścia od 13.30) - grant dot. kapitału społecznego
  • 28.05.2020 r. (czwartek) w godz. 14.00 – 16.00 (wejścia od 13.30) - grant dot. dziedzictwa kulturowego i tożsamości
  • 29.05.2020 r. (piątek) w godz. 14.00 – 16.00 (wejścia od 13.30) - webinar ogólny dla wszystkich dot. dokumentacji i rozliczeń grantów

Odrębne webinaria dla każdego grantu będą 

Webinaria odbędą się za pomocą aplikacji Zoom.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe posiadające podpisane umowy z LGD prosimy o zgłoszenie się drogą e-mail: sekretariat@duchgor.org w celu przekazania dostępu do webinarium.

Prosimy o przygotowanie i przesłanie do sekretariatu pytań, co pomoże przygotować spotkania, odpowiednio do potrzeb, wyjaśnić wątpliwości dot. terminów realizacji oraz form działań w obecnej sytuacji zagrożenia pandemią.

W przypadku webinarium ogólnego - zajmiemy się prawidłową realizacją grantów, dokuemntowaniem działań oraz rozliczeniem.

Zapraszamy!