Spotkanie z gminami partnerskimi - przyszłość RLKS

 

W dniu 10.06.2020 r. w CAS "POGÓRZE" w Podgórzynie odbyło się spotkanie robocze zarządu LGD Partnerstwo Ducha Gór z wójtami i burmistrzami Gmin Partnerskich.

Prezes LGD - Dorota Goetz przygotowała materiał przedstawiający koncepcje RLKS wg założeń Komisji Europejskiej, przykłady funkcjonowania wielofunduszowego RLKS w Polsce oraz projekt przyjętych rozwiązań w województwie dolnośląskim – tu obowiązuje RLKS tylko w oparciu o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W trakcie spotkania samorządowcy dyskutowali o zaletach ZIT w ramach Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz o skuteczności zarządzania środkami finansowymi z PROW przez LGD Partnerstwo Ducha Gór. Zarządzający gminami od razu zwrócili uwagę na możliwości relokacji części środków z EFS, które znajdują się dotychczas w ZIT-ach, do budżetu RLKS. Gminom daje to szanse na sukcesywne, niskobudżetowe działania inwestycyjne wg kryteriów wypracowanych w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania naszego LGD.

Jako podsumowanie spotkania, Dorota Goetz zadała wójtom i burmistrzom pytanie: czy są skłonni rekomendować do Marszałka Województwa Dolnośląskiego wdrożenie na przyszłe lata  wielofunduszowego RLKS?

Obecnie w gminach podjęto merytoryczne prace nad przygotowanie deklaracji poparcia dla wielofunduszowego RLKS.

 

Matriał dotyczący RLKS