Warsztaty wokalno - instrumentalne Szafiry

"Dnia 18.06.2020 odbyły się drugie otwarte warsztaty wokalno - instrumentalne Zespołu Szafiry pod nazwą „Grać, tańczyć i śpiewać każdy może – Seniorze” w Domu Kultury Ekran w Miłkowie!

W warsztatach uczestniczyło 30 osób / według listy obecności / w tym mieszkańcy Miłkowa, Ścięgien, Staniszowa, Marczyc i Podgórzyna. Na warsztatach mogliśmy gościć przedstawicieli Stowarzyszenia Miłkowianie oraz Stowarzyszenie Podgórze z Podgórzyna, które tak jak my realizują grant przyznany przez LGD Partnerstwa Ducha Gór. Oprócz wspanialej zabawy połączone z uczeniem się nowych piosenek oraz nawiązywania nowych znajomości i wymiany doświadczeń z dziedziny interesującej nasz wszystkich, Panie z Zespołu Szafiry dokonały przymiarki krawieckiej na nowe stroje. [...]"

"Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu; dla operacji realizowanej pod nazwą : ZESPÓŁ SZAFIRY I SENIORZY GMINY PODGÓRZYN NA RZECZ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, WZMACNIANIA NIEZALEŻNOŚCI OSÓB STARSZYCH ORAZ ICH AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM."

Cały artykuł:

Drugie Warsztaty woklano-instrumentalne Zespołu Szafiry pod nazwą "Grać, tańczyć i śpiewać każdy może - Seniorze" w Domu Kultury Ekran w Miłkowie.