Konferencja Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

 W piątek 19.06.2020 r. w CEE w Miliczu odbyła się konferencja pod hasłem „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność lokalną“ w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów z Dolnego Śląska, radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele lokalnych grup działania. Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD reprezentowała Prezes zarządu Agnieszka Kasina oraz online Wiceprezes Dorota Goetz oraz Bożena Pełdiak. W konferencji wzięli udział eksperci: Ireneusz Ratuszniak oraz prof. dr hab. Aldona Wiktorska – Święcka. Swoimi doświadczeniami w planowaniu i realizacji podejścia RLKS w województwie podlaskim (on-line) podzieliły się panie: Joanna Sokólska – Członek Zarządu Polskiej Sieci LGD, Prezes Zarządu Sieci LGD woj. podlaskiego oraz Elżbieta Filipowicz, Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Na konferencji Zarząd DSP LGD przedstawił stanowisko DSP LGD ws. mechanizmu RLKS w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Stanowisko Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD jest niezmienne od 2013 r: zastosowanie mechanizmu RLKS WIELOFUNDUSZOWEGO TJ. FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW KILKU FUNDUSZY: Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego(EFMR) w obszarach wypracowanych wspólnie z gminami/miasteczkami/miastami na obszarach wiejskich, małych i średnich miast oraz lokalnymi grupami działania. 

W okresie programowania 2014-2020 wilofunduszopwy mechanizm RLKS zasrtosowano w 2-óch województwach: podlaskim i kujawsko-pomorskim. W nowym okresie programoania 2021-2027 kolejne województwa: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, ślaskie, łódzkie planują wprowadzenie wielofunduszowego RLKS współfinansowanego ze środków regionalnych programów operacyjnych tych województw.