Grant Góry Szalonych Możliwości

Szanowni państwo, z radością przedstawiamy pierwsze działania grantowe Stowarzyszenia Góry Szalonych Możliwości!

Kalendarz Janowicki z projektu "Gmina Janowice na każdy dzień" ruszył pełną parą!

Zapraszamy do zaglądania!

Kalendarz Janowicki

"Operacja "Gmina Janowice Wielkie na każdy dzień" mająca na celu nabycie przez 50 mieszkańców gminy Janowice Wielkie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa i zasobów gminy Janowice Wielkie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 . Zadanie realizowane ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego "Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu."