Posiedzenie Grupy Tematycznej LEADER

 

7.07.2020 w godzinach 10.00 - 15.00 odbyło się zdalne spotkanie Grupy Tematycznej Leader przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze strony Dolnośląskiej Sieci LGD wzięła udział Dorota Goetz i Bożena Pełdiak.

Na posiedzeniu omówiono zmiany w rozporządzeniu dotyczącym poddziałania 19.2 i 19.3. Na przykładzie Świętokrzyskiej sieci LGD omówiono ewaluację Lokalnych Grup Działania oraz omówiono projekty z KSOW, problemy realizacji w obliczu Covid-19 oraz możliwości zmian w projektach.