Podsumowanie Festynu Świętojańskiego

"W dniu 4.07.2020 odbył się Festyn Świętojański w Marczycach, który miał charakter wydarzenia edukacyjnego pod nazwą „W Karkonoszach jest mój Kraj"

"W wydarzeniu edukacyjnym  uczestniczyło ponad 100 osób według listy obecności w tym mieszkańcy Miłkowa, Ścięgien, Staniszowa, Marczyc, Podgórzyna, Przesieki, Sosnówki. Na tym wydarzeniu mogliśmy gości wspaniałych osób , wśród nich  przedstawicieli Stowarzyszenia Miłkowianie i Podgórzyna, które tak jak my realizują grant przyznany przez LGD Partnerstwa Ducha Gór."

Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu; dla operacji realizowanej pod nazwą : ZESPÓŁ SZAFIRY I SENIORZY GMINY PODGÓRZYN NA RZECZ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, WZMACNIANIA NIEZALEŻNOŚCI OSÓB STARSZYCH ORAZ ICH AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM.

 

Sprawozdanie z Festynu Świętojańskiego.