Wydarzenie Partnerstwa PAFW w Zielonej Dolinie

 17.07.2020 w Zielonej Dolinie w Janowicach Wielkich grupa partnerska Partnerstwo PAFW Janowice Wielkie zrobiła wydarzenie "Spotkajmy się w Janowicach Wielkich". Było naprawdę fantastycznie. Dużo dzieci, ich rodziców, dziadków... Pytaliśmy o opinie mieszkańców nt. zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych naszej gminy, o potrzeby mieszkańców oraz pomysły co dla nas wszystkich ważne. Pomagała nam w tym animatorka Basia Szatanik, Ela Bilska i Irena Krukowska-Szopa. Wyświetlaliśmy zdjęcia naszej gminy wykonane przez mieszkańca Janowic Wielkich. Był bezpłatny poczęstunek i zioła. Na koniec Rufi Rafi & Czerwona Walizka. Śmiech dobra zabawa widzów i dzieci - BEZCENNE!!! Wydarzenie było finansowane przez Polsko-Amerykańska Fundację Wolności, przy udziale Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, za pomocą LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW.

Grupę Partnerstwo PAFW (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności) Janowice Wielkie utworzyli i wydarzenie zorganizowali:
Ośrodek Działaj Lokalnie i LGD Partnerstwo Ducha Gór - Dorota Goetz - Trzcińsko
Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości - Krystyna Pisarska - Janowice Wielkie
Magdalena Kudelska - Szkoła Liderów PAFW - Janowice Wielkie
(3 osoby jako inicjatorki grupy, które uzyskały zaproszenie do złożenia wniosku do PAFW)
oraz
Barabara Szatanik - Janowice Wielkie
Alicja Kozak-Halota - Janowice Wielkie
Katarzyna Koncewicz - Mniszków
Krzysztof Zawadzki - Przewodniczący Rady Gminy - Radomierz
Elżbieta Bilska - Miedzianka
Irena Dudziak - Janowice Wielkie
Monika Fursewicz - Janowice Wielkie
Wojtek Lisowski-Trzcińsko
Dołączyli do nas również sołtysi:
Tomasz Fijałkowski - Sołtys Janowice Wielkie
Maja Lisowska - Sołtyska Trzcińsko
Karolina Rokicka - pracownik Gminy Janowice Wielkie

Ogromne podziękowania dla Wójta i Gminy Janowice Wielkie za całą infrastrukturę i pracę pracowników Gminy! Szczególnie p. Jurkowi, który był z nami cały czas na miejscu, niezmiernie pomocny!

Smakowite ciasta i ciastka na bezpłatny poczęstunek na piątkową imprezę przygotowali: Seniorki - Krystyna Wawrzak i Halina Tomas, sołtys Trzcińska - Maja Lisowska i Jej Mąż - Wojtek Lisowski, Mamy dzieci ze świetlicy "Rudawy": Stanisława Urbańska, Kamila Łoin, Ola Michopulos, Dagmara Pacocha, Karolina Heromińska, Wioletta Pławiak, Ewelina Orzechowska. Dziękujemy też osobom, których nazwisk nie znamy, za przyniesienie swoich wypieków.

Naprawdę niezwykłe, że udało się WSPÓLNIE, NAPRAWDĘ WSPÓLNIE I WE WSPÓŁPRACY ZORGANIZOWAĆ TO WYDARZENIE!

Dziękujemy również za włączenie się w wydarzenie:
Sołectwo Radomierz
Świetlica Janowice Wielkie i dzieci/młodzież ze świetlicy

Dziękujemy pięknie za bezpłatne udostępnienie muzyki Andrzejowi Janka Zagrali i Poszli!

CO DALEJ? Napiszemy......

Zobaczcie zdjęcia na Facebooku.

Relacja na Facebook'u.